BSSZ

Budapesti Sakkszövetség hírfolyam

Tisztelt Sporttársak!

Felkerültek a Csapatbajnokság 2018. menüpontba a jövő évad felnőtt és ifjúsági versenykiírásai.
A nevezési felület 2018. július 2-ig aktivizálódik. A felnőtt csapatbajnokság nevezési határideje 2018. szeptember 3., az ifjúságié 2018. október 15.

A leglényegesebb változások az elmúlt évhez képest a felnőtt kiírásban:

  • Harmadosztályban is bevezetésre került a bónuszidős időkontroll, azaz mindhárom osztály ugyanazzal a gondolkodási időbeosztással kerül megrendezésre.
  • Ismét lehetőség van Bp. I. osztályban a házibírói rendszer alkalmazására. Feltétel: legalább országos versenybírói minősítés, illetve a BSSZ versenybírói értekezletén való részvétel.
  • Az NB-s versenykiírással harmonizálva maximum 3 fő külföldi játékos játszatható fordulónként.
  • Az NB-s versenykiírással harmonizálva olyan anyaegyesületi játékos, aki csapatának NB-s erősorrendi ívén lehúzva szerepel, játszhat az egyesület budapesti csapataiban (ha budapesti csapatnál vendég, értelemszerűen az ő erőlistájukról Budapesten lehúzásra kerül).
  • Azon I. osztályú csapatok, akik nem tesznek eleget az ificsapat indítási kötelezettségüknek a Bp. ifi CsB adott versenyévadában, a mindenkori Bp. I. osztályú nevezési díj kétszeresét kötelesek befizetni a BSSZ számára.

Az ifjúsági kiírás lényegesebb változtatásai:

  • A Hivatalos osztálynak ismét két csoportja kerül meghirdetésre: az Ádám György csoport korlátozás nélkül, az U1700 csoport 1700 FIDE értékszám alatti játékosok számára biztosít játéklehetőséget. A két csoport közös erőlistával rendelkezik, a csapatok ültetésére a mozgó vonalhúzás szabályai vonatkoznak. Amennyiben nem sikerülne a bajnokságok feltöltése az induláshoz szükséges létszámra, az elnökség dönthet a két csoport összevonásáról.
  • Az Ifjúsági Versenybíróság megszűnt, feladatait a BSSZ Versenybírósága veszi át.
  • A mozgó vonalhúzás szabálya annyiban módosul, hogy a mozgó vonal meghúzását követően a negyedik táblára az erősorrend betartásával korlátozás nélkül bármelyik játékos leültethető.

Kellemes nyári szünetet, és eredményes versenyzést kívánok az előttünk álló évadra!

Tisztelt Elnökség!

A Budapesti Sakkszövetség elnöksége eddig is aggodalommal figyelte a 2018-as Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Csapatbajnoksággal kapcsolatos információkat. Az ifjúsági bizottság által tervezett változtatások egységesen megütközést váltottak ki az elnökségi tagokból, és meggyőződésünk, hogy a csapatbajnokság tervezett lebonyolítása ellentétes a magyar ifjúsági sakkozás érdekeivel.
A versennyel kapcsolatban „csak” a következő problémákat látjuk:

1. A július 26-29-ei, nyár közepi időpont rossz a gyerekeknek, családjaiknak, és az edzőknek. A családok jelentős része már február-áprilisban dönt a nyaralásáról, sokan ebben az idősávban nyaralnának. (Az egyéni ifjúsági bajnokságot is nyáron bonyolítják, amihez már egyébként is alkalmazkodni kell a családoknak.) Nyáron az edzésekben szünet van, nehezebb elérni a gyerekeket, sokkal nehezebb a csapatokat megszervezni.

2. Zalakaros, mint helyszín is problémás: Kelet-Magyarországról, Budapestről és Észak-nyugat Magyarország nagy részéről nehezen megközelíthető, vonatközlekedés nincs. Szakmai szempontból a környék ifjúsági sakkéletére (különösen ebben az időpontban) pozitív hatása nem várható. A versenyterem július végén nem légkondicionált, de „jól szellőztethető”. A verseny helyszínének kiválasztásakor a személyes érdekek és kényelem helyett érdemes lenne a versenyző gyerekek érdekeit figyelembe venni!

3. Az alig több mint 2 hónap múlva kezdődő versenynek még nem jelent meg a versenykiírása(!), ráadásul az ifjúsági bizottság többsége (2 hónappal a verseny előtt) alapvető változásokat szeretne a csapatbajnokságban.

4. A táblaszámot 6-ról 4 főre kívánják csökkenteni, ami egyértelműen ellentétes az utánpótlás-neveléssel foglalkozó egyesületek érdekeivel. Kedvező az ifiket igazoló egyesületeknek, hiszen egy-egy jó igazolásnak sokkal nagyobb lesz a súlya, és az egyesületek még kevesebb gyereket fognak nevelni.

5. A verseny előtt 2 hónappal meg kívánják változtatni a korhatárokat is, 10-ről 12 évre emelnék a gyerek-csapatbajnokság korhatárát. (Annakidején a 10 éves korhatár azért született, hogy az egyesületek kellő számban kezdjenek kisebb gyerekekkel foglalkozni. Az elmúlt évekből nagyon kevés gyerekről tudunk, aki eredményes sakkozóvá vált és 10 éves korában még nem sakkozott versenyszerűen.)

6. A július végi időpont szétzúzza a nyári, szeptemberig tartó átigazolási rendszert is. Meddig kell átigazolni annak a gyereknek, aki már az új csapatában akar játszani? Mi lesz azzal a csapattal, ahonnan júniusban eligazolják a játékost? Mi történik akkor, ha valaki játszik egy csapatban, majd augusztusban egy másik csapatba igazol?

7. Ennek függvényében elfogadhatatlannak tartjuk, hogy 300 ezer forintra kívánják emelni azoknak az NB1-es csapatoknak a büntetését, akik nem kívánnak, vagy a gyerekek nyaralása miatt nem tudnak részt venni ezen a kicsit kaotikusnak ígérkező bajnokságon, aminek a paraméterei a mai napig nincsenek hivatalosan meghatározva. A BSSZ elnöksége is nagyon fontosnak tartja, hogy a legerősebb egyesületek komolyabb szerepet vállaljanak az utánpótlás-nevelésben, és egy időben, jó időpontra kiírt verseny esetében nem zárkózna el az ifi csapatot nem indító NB1-es egyesület büntetésének emelésétől, ennél azonban sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy rávegyük az NB1-es csapatokat arra, hogy a gyerekbajnokságban is indítsanak csapatokat. Évente eddig 1 vagy 2 NB1-es csapat indult a gyerek-csapatbajnokságon, a többi egyesület sajnos nem tud egy 6 fős gyerekcsapatot kiállítani!

A Budapesti Sakkszövetség elnöksége május 15-i ülésén ezért egybehangzóan úgy látta, hogy a júliusra tervezett, ám még ki sem írt, Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Csapatbajnokság ellentétes a magyar ifjúsági sakkozás érdekeivel. Nem szolgálja, hogy többen és eredményesebben sakkozzanak hazánkban, ha minden a tervezettek szerint marad, jó eséllyel ez lesz minden idők legalacsonyabb létszámú ifjúsági csapatbajnoksága.

Kérjük, a Magyar Sakkszövetség Elnökségét, hogy a versenyt halassza egy őszi időpontra, gondoskodjon arról, hogy a versenykiírás a verseny előtt legalább három hónappal megjelenjen! Javasoljuk, hogy a legerősebb utánpótlás-nevelő egyesületek bevonásával kezdődjön egyeztetés a versenyrendszer szükséges módosításairól, amit a következő évtől lehet bevezetni!

Budapest, 2018. május 15.

Tisztelettel
a Budapesti Sakkszövetség elnöksége:

Balla Attila
elnökségi tag
Dr. Farkas Lajos
elnökségi tag
Juhász Béla
elnökségi tag
Kapás Róbert
elnökségi tag
Korpics Zsolt
elnökségi tag
Lovas Zsolt
elnökségi tag
Révész Máriusz
elnök

A Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége érzékenyítő sakknapot rendez június 8-án pénteken délután 14 órától a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége épületében a Városliget mellett. A rendezvényen lehetőség nyílik megismerkedni a látássérültek sakkozásával és annak különlegességeivel, játszani a látássérült válogatott játékosaival, valamint látássérült gyermekekkel. Minden érdeklődő gyermeket és kísérőt szeretettel várnak. A részleteket a mellékelt kiírás tartalmazza.

Véget ért a Budapesti Sakkszövetség 2018. évi rendes, tisztújító közgyűlése.

A napirendek előtt átadásra kerültek a 2017/18. évi felnőtt és ifjúsági hivatalos csapatbajnoki osztályok díjai. Azok a díjazott csapatok, akik nem képviseltették magukat a közgyűlésen, a serlegeket, érmeket és okleveleket átvehetik a Curia u. 3. szám alatti irodában előzetes időpont egyeztetést követően.

A közgyűlés elfogadta az elnökség által beterjesztett beszámolókat, a költségvetési tervezetet, illetve az Ellenőrző Bizottság jelentését.
A HÜSI SC beadványa a szakmai alelnöki pozícióval kapcsolatosan nem nyert támogatást.

Ezután került sor a tisztújításra. Az alábbi tisztségviselők kerültek megválasztásra:
Elnök: Révész Máriusz
Elnökségi tagok: Bertók Béla, sr. Grimm György, Juhász Béla, Káposztás Miklós, Korpics Zsolt, Seres Béla
Ellenőrző Bizottság: Lovas Zsolt, Demjén Attila, Rabovszky György
Fegyelmi Bizottság: dr. Hargittay Szabolcs, Bognár Bence, Nógrády Vilmos

Elutasításra került a HÜSI SC beadványa a Budapest I. osztályban szereplő csapatok kötelező ifjúsági csapatbajnoki indulásával, illetve a Budapest I. osztályban szerepeltetendő 2 ifjúsági játékossal kapcsolatban is. Nem támogatta a közgyűlés az ifjúsági Amatőr osztály játékidejének megnövelését sem. A mozgó vonalhúzással kapcsolatos javaslatot Valis János javaslatára a közgyűlés az új elnökség hatáskörébe utalta.

A Pénzügyőr SE által beterjesztett két napirendi pontban a közgyűlés támogatta, hogy a BSSZ elnöksége kezdeményezze a Magyar Sakkszövetségnél, hogy a 2019. évi korcsoportos rapid egyéni és csapatbajnokság Budapesten kerüljön megrendezésre – ha másképp nem lehetséges akkor a BSSZ rendezésében illetve szervezésében, illetve hogy a 2019. évi nyílt magyar bajnokság a 2019. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében kerüljön megrendezésre.
A szintén általuk beterjesztett napirendi pontot az ifjúsági csapatbajnokság Hivatalos osztályának irányított sorsolásával kapcsolatosan Lovas Zsolt javaslatára az új elnökség hatáskörébe utalta a közgyűlés.

Kedves Sakkozók! Kedves Csapatvezetők!

Szeretném megköszöni nektek a tőletek kapott támogatást és a kapott bizalmat, hogy két cikluson át a Budapesti Sakkszövetség elnökségének tagja lehettem. Egyéb irányú feladataim nem teszik lehetővé azt, hogy a jövőben elegendő időm legyen az elnökségi tagsággal járó többlet feladatok lelkiismeretes elvégzéséhez. A továbbiakban is támogatni fogom a budapesti sakkozás fejlesztését és a sakkozás népszerűsítését, de azt mostantól elsősorban az egyesületemen keresztül teszem majd.

Egy új, részben megfiatalított elnökség a jövőben az eddiginél is sikeresebben képviselheti a magyar sakkozás és budapesti sakkozás érdekeit, ehhez kívánok mindenkinek felelősségteljes döntést a Közgyűlésen és az új elnökség tagjainak kitartó munkát!

Köszönettel: Lovas Zsolt

2018. június 2-án rendezi meg a Sárkány DSE egy iskolás korú játékosok számára meghirdetett amatőr rapid versenysorozat döntőjét. Az eredeti kiírással ellentétben a kezdési időpontot 11 órára tolták a szervezők a vidéki versenyzők kedvéért.
A verseny előnevezés esetén ingyenes, az erre a célra elkülönített pályázati keret erejéig kiküldetési rendelvény alapján a szervezők a vidéki játékosok útiköltségét megtérítik. Az előnevezőket ebédre is vendégül látják.
A verseny NEM FIDE értékszámszerző. Részletek a Versenynaptár menüpontban található kiírásban.

Az alábbi linkek segítségével letölthetők a 2018. évi közgyűléssel kapcsolatos dokumentumok:

Szakmai beszámoló 2017/18. évad
Pénzügyi beszámoló 2017.
2018. évi költségvetés tervezet
2017. évi főkönyvi kivonat

A HÜSI SC képviselőjének írásos beterjesztésének megfelelően az alábbi pontokkal bővül a BSSZ közgyűlésének napirendje:

5.) A 2018/19. évi Budapesti Felnőtt CSB versenykiírás I. osztályra vonatkozó (legutóbb 4.1.1.) pontjában ne szerepeljen az „amennyiben az előző szezonban indítottak csapatot a Budapesti Ifjúsági Csapatbajnokságban;” szövegrész.

6.) A 2018/19. évi Budapesti Felnőtt CSB versenykiírás a csapatok létszámára és összetételére vonatkozó (legutóbb 6.3.1.) pontjában ne szerepeljen a 2. francia bekezdés (Az I. osztályban min. 2 fő ifjúsági korú…) szövege.

7.) A 2018/19. évi Budapesti Ifjúsági CSB versenykiírás a mérkőzések játékrendjére vonatkozó (legutóbb 8.1.) pontjának 2. bekezdésében az Amatőr osztályban alkalmazott gondolkodási idő legyen 60 perc játékosonként. (Értelemszerűen a versenykiírás másik helyén a napi fordulók száma 3-ról 2-re csökkenjen.)

8.) 2018/19. évi Budapesti Ifjúsági CSB versenykiírás mozgó vonalra vonatkozó (tavaly 8.2.2. pontja) pontosítandó úgy, hogy az értékszám nélküli játékosok az egyes csapatok 4. táblájára korlátozás nélkül leültethetők legyenek. (Indok: az értékszám nélküliek között gyakran van az alacsonyabb értékszámúaknál nagyobb játékerővel rendelkező sakkozó.)

9.) A BSSZ hatályos alapszabálya 11.§ -át javasoljuk kiegészíteni egy 11.4 Szakmai alelnök ponttal. A szakmai alelnök az elnök feladatai és jogkörei közül a szakmai jellegűeket lenne jogosult ellátni. (Az alapszabály ide kapcsolódó pontjai is átdolgozandók értelemszerűen.)

A Tabáni Spartacus SE Sakkszakosztálya június 9-én tanévzáró gyermek sakkversenyt rendez a Graphisoft Parkban.
A versenykiírás megtekinthető a versenynaptárban.

Üdvözlettel: Fehér Gyula rendező

2018. április 30-án összeállt a Jelölő Bizottság is.
Mivel technikai okokból nem minden jelölésre jogosult szervezet képviselője kapta meg az elérhetőségeiket tartalmazó emailt, itt is publikálásra kerülnek.

Elnök:
Dr. Körmendy György, kormendy.gyorgy@freemail.hu

Tagok:
Deli Kristóf, kristof.deli@gmail.com
Kapás Róbert, vbelnok@bssz.hu