Meghívó a Budapesti Sakkszövetség 2021. évi rendes és részleges tisztújító közgyűlésére

M E G H Í V Ó

a Budapesti Sakkszövetség Közgyűlésére

Időpont: 2021. október 2. 17 óra

Helyszín: Láng Művelődési Központ, 1139 Budapest, Rozsnyay utca 3.

A Budapesti Sakkszövetség elnöksége tisztelettel meghívja a tagegyesületek képviselőit a személyes részvételű közgyűlésre. A közgyűlés nyilvános, de szavazati joggal csak a tagegyesületek képviselői, vagy a képviselők által meghatalmazott küldöttek (egyesületenként egy fő) rendelkeznek!

Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontban nem lenne határozatképes, akkor azt elnapoljuk, és 2021. október 2. 17.30–tól változatlan napirenddel összehívjuk.

Napirend:

1)    Beszámoló a BSSZ szakmai tevékenységéről

2)    Az Ellenőrző Bizottság megállapításai a 2020. évi pénzügyi beszámolóról

3)    Pénzügyi beszámoló a 2020. évről

4)    Szóbeli tájékoztató a Szerencsejáték Nonprofit Kft. támogatásának felhasználásáról

5)    A 2021. évi költségvetési tervezet megvitatása

6)    Elnökség kiegészítése új taggal – szavazás

7)    Egyebek

 

Tisztelettel kérjük, hogy e meghívót – nevünkben és megbízásunkból – adja át a bíróságon bejegyzett ügyvezető elnök részére, s ajánlja fel számára a részvétel lehetőségét.

Ha a jogi képviselő a felajánlott lehetőséggel nem él, úgy kérjük, hogy szerezze meg írásos meghatalmazását az egyesület szavazati jogú képviseletére.

meghatalmazás minta letölthető innen.

Budapest, 2021. szeptember 1.

A Budapesti Sakkszövetség elnöksége

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>