BSSZ

Budapesti Sakkszövetség hírfolyam

gyombertamas bejegyzései

Tisztelt Sporttársak!

Az idei szezonban – egyelőre félig-meddig kísérleti jelleggel – több más megyei bajnoksághoz hasonlóan a Budapesti Felnőtt Csapatbajnokságok eredményeit is megpróbáljuk a chess.hu weboldalon (Versenyek – Csapatbajnokságok) közzétenni. A direkt linkek elérhetők a Csapatbajnokság 2021. – Eredmények menüből.

Fontos, hogy a bajnokság hivatalos erőlistáinak továbbra is a bssz.hu oldalon megtekinthető és innen letölthető erősorrendi ívek számítanak! A játékra jogosultak tekintetében a chess.hu-n elérhető listán eltérések lehetnek, az ottani informatikai rendszer nem tudja például kezelni a vonal felülről játékjoggal rendelkező ifi, női és szenior versenyzőket, de egyes vendégjátékosok is megjelenhetnek egyszerre két erősorrendi íven. Ellenben az eredmények megjelenítése sokkal korszerűbb, és valószínűleg gyorsabban meg is fog történni, mint az általunk eddig használt, elavult rendszerben.

Jó eséllyel a technikai korlátok miatt a harmadosztály rájátszását a bssz.hu-n kell majd követni, erről akkor majd még külön tájékoztatót írunk a hírfolyamra.

Tisztelt Sporttársak!

Emlékeztetőül írom, hogy a Budapesti Ifjúsági Sakk Csapatbajnokság nevezési határideje 2021. szeptember 24.

A jelenleg hatályos járványügyi intézkedések értelmében a verseny helyszínére 18. életévüket betöltött személyek (ez vonatkozik az Amatőr osztály csapatvezetőire/bíróira is) csak védettségi igazolvánnyal léphetnek be. 18 év alattiak védettségi igazolványos nagykorú felügyeletével tartózkodhatnak a rendezvény helyszínén, ez lehet csapatvezető, bíró, szervező is.

Tisztelt Sporttársak!

A BSSZ elnöksége jóváhagyta a 2021/22. évad felnőtt csapatbajnokságának csoportbeosztását és lebonyolítási formáját.

Az I. osztály, Lilienthal csoportban 11 csapat játszik 11 fordulós körmérkőzést.
A II. osztály, Bilek csoportban 12 csapat játszik, szintén 11 fordulós körmérkőzést. Ennek a két osztálynak az indulói megtekinthetők a Nevezett csapatok listáján.

A III. osztály, Szén csoport lebonyolítása hasonló lesz az elmúlt évek rájátszásos szisztémájához.
Első körben a mezőnyt az elnökség két 7-es csoportra bontotta (A és B csoport). Ők az alapszakaszban egy 7 fordulós körmérkőzés formájában megmérkőznek a saját csoportbeli ellenfeleikkel.
Ezután következik a rájátszás, ahol a két csoport 1-4. helyezettjei a felsőházba, az 5-7. helyezettek az alsóházba kerülnek, és megmérkőznek a másik csoportból érkező ellenfelekkel. A rájátszásba a csapatok magukkal viszik az alapszakaszban egymás ellen elért eredményeiket. Ez a felsőházban további 4, az alsóházban 3 fordulót jelent. Az alsóház csapatainak a kiírás szerinti 8. versenynap a szabadnap.
A felsőház 1-2. helyezett csapatai jogosultak a következő évadban a II. osztályba nevezni (feljutni).

A csoport: A. Láng MKKE, BEAC II, Újpesti KSE II, Pestimre, Sirály SE III, Palota Sakk II, ATTE-ARIS
B csoport: Hóbagoly SK II, SDSE III, BGSC III, SENSE II, AKSC IV, TFSE, HÜSI SC III

A felsőház lebonyolítása:

8. versenynap: B4-A1 B3-A2 B2-A3 B1-A4
9. versenynap: A1-B3 A2-B4 A3-B1 A4-B2
10. versenynap: B2-A1 B1-A2 B4-A3 B3-A4
11. versenynap: A1-B1 A2-B2 A3-B3 A4-B4

Az alsóház lebonyolítása:

8. versenynap: szabadnap
9. versenynap: A5-B7, A6-B5, A7-B6
10. versenynap: B6-A5, B7-A6, B5-A7
11. versenynap: A5-B5, A6-B6, A7-B7

 

M E G H Í V Ó

a Budapesti Sakkszövetség Közgyűlésére

Időpont: 2021. október 2. 17 óra

Helyszín: Láng Művelődési Központ, 1139 Budapest, Rozsnyay utca 3.

A Budapesti Sakkszövetség elnöksége tisztelettel meghívja a tagegyesületek képviselőit a személyes részvételű közgyűlésre. A közgyűlés nyilvános, de szavazati joggal csak a tagegyesületek képviselői, vagy a képviselők által meghatalmazott küldöttek (egyesületenként egy fő) rendelkeznek!

Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontban nem lenne határozatképes, akkor azt elnapoljuk, és 2021. október 2. 17.30–tól változatlan napirenddel összehívjuk.

Napirend:

1)    Beszámoló a BSSZ szakmai tevékenységéről

2)    Az Ellenőrző Bizottság megállapításai a 2020. évi pénzügyi beszámolóról

3)    Pénzügyi beszámoló a 2020. évről

4)    Szóbeli tájékoztató a Szerencsejáték Nonprofit Kft. támogatásának felhasználásáról

5)    A 2021. évi költségvetési tervezet megvitatása

6)    Elnökség kiegészítése új taggal – szavazás

7)    Egyebek

 

Tisztelettel kérjük, hogy e meghívót – nevünkben és megbízásunkból – adja át a bíróságon bejegyzett ügyvezető elnök részére, s ajánlja fel számára a részvétel lehetőségét.

Ha a jogi képviselő a felajánlott lehetőséggel nem él, úgy kérjük, hogy szerezze meg írásos meghatalmazását az egyesület szavazati jogú képviseletére.

meghatalmazás minta letölthető innen.

Budapest, 2021. szeptember 1.

A Budapesti Sakkszövetség elnöksége

Tisztelt Sporttársak!

A BSSZ elnöksége mai online ülésén a beérkező észrevételek figyelembe vételével úgy határozott, hogy a 2021/22. évad felnőtt csapatbajnoki versenykiírásának 9.1.4-es pontjából eltávolítja a csapatvezetőkre rótt játszmafeldolgozási kötelezettséget. A módosított versenykiírás feltöltésre került a honlapra.

A Budapesti Ifjúsági Csapatbajnokság az elmúlt évekkel ellentétben nem öleli fel az egész évadot. A Hivatalos osztály küzdelmeit 5 fordulós svájci rendszerben bonyolítjuk le 2021. október 1-3. között, az Amatőr osztály pedig 9 fordulós svájci rendszerű torna lesz, október 2-3-án. A versenyek helyszíne a Láng Művelődési Központ lesz.

Elkészült, és az elnökség által jóváhagyásra került a 2021/22. évi Budapesti Felnőtt Sakk Csapatbajnokság versenykiírása, mely megtekinthető a Csapatbajnokság 2021. menüpontban.

A regisztrációs felület is aktív, a nevezési határidő 2021. augusztus 30.

Újdonság a korábbi évekhez képest:

  • A Bp. I. osztály versenybírói díja bruttó 10 000 Ft lett (a korábbi 9 000 helyett)
  • Bertók Béla elnökségi tag javaslatára Bp. I. osztályban a csapatvezetők feladata, hogy a csapatmérkőzések játszmáit pgn formátumban elküldjék a mérkőzést követő 7 napon belül a gyomber.tamas@bssz.hu email címre. Természetesen egy mérkőzésről elég egyszer elküldeni a játszmákat, a csapatvezetők egymással megegyezhetnek a feladatmegosztással kapcsolatban.

Eredményes, és remélhetőleg végigjátszott szezont kívánunk minden csapatnak!

Tekintve, hogy a jogszabályok személyes jelenléttel megvalósuló közgyűlés megrendezését a törvényben meghatározott május 31-i határidőig nem tették lehetővé, online közgyűlés megtartása pedig technikailag nagyon nehezen kivitelezhető lett volna, a Budapesti Sakkszövetség elnöksége úgy határozott, hogy saját hatáskörben dönt mind a 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolók, mind a 2021. évi költségvetési terv tekintetében.

A jogszabályokban meghatározottak szerint a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül megrendezésre kerülő Közgyűlésen tagszervezetek képviselőinek lehetőségük lesz az elnökség döntéseinek érdemi megtárgyalására, és döntésre azokra vonatkozóan. Az elnökség álláspontja szerint ezt a megoldás egyszerre jogszerű, biztosítja a szervezet zavartalan működését, lehetővé teszi a szervezet működésére előírt jogi kötelezettségeknek való megfelelést, és egyben érdemi döntési lehetőséget biztosít majd a szervezet tagjai képviselőinek is.

Az elnökség az elé beterjesztett anyagokat áttekintette és egyhangú szavazással jóváhagyta.

A 2020/21. évad szakmai beszámolója
2020. évi pénzügyi beszámoló
2021. évi költségvetés tervezet

Káposztás Miklós temetése 2021. május 20-án, csütörtökön a család kérésére és a járványra való tekintettel szűk körben kerül megrendezésre. A Vasas SC azonban a Fáy utcai sportpálya területén, az Illovszky-szobor mellett emlékhelyet alakított ki Miklósnak. Ide helyezhetnek el barátai, ismerősei, tisztelői virágot, koszorút, mécsest megemlékezésük jeléül a temetés napján 13h-tól 19h-ig.

https://www.vasassc.hu/hirek/22432/bucsu-kaposztas-miklostol

Tisztelt Sakkozók!

A május 8-án rendezendő IX. REGIO Játék Rákospalota Kupa sakkversenyünknek új helyszíne van.

(A jelenlegi járványügyi helyzetben az oktatási intézményekbe való bejutás nem lehetséges. Sportrendezvény viszont megfelelő körülmények között megtartható.)

Tehát nem az eredetileg meghirdetett zeneiskolában, hanem ettől a helyszíntől 1 km-re északra, gyalog 10 perc távolságra lévő REAC futball stadionban lesz a verseny.

Cím: 1152 Budapest, Széchényi tér 8-10.

Megértésüket remélve,

üdvözlettel,

Mihály Zoltán

versenyigazgató

Elment Káposztás Miklós

Meg voltam győződve róla, hogy Miklós mester nem halhat meg, legalábbis nem énelőttem. Olyan fiatal, olyan erős volt! Nyáron egyszer már megmérkőzött a halállal a Balatonban, és ő győzött. Ma jött a rettenetes hír: a vírussal nem bírt.

Nyolcvanadik születésnapjára írtam ezt a köszöntőt alig két éve:

„Amíg Káposztás Miklós nemzetközi sakkmester, mesteredző a Vasas sakkszakosztályának a vezetője, addig nem lehet nagy baj a magyar sakkozással. Addig van érdeklődés, erő, szorgalom, csapatszellem és humor. Hatvankét év egy szakosztályban, ez egészen biztosan világrekord! És még egyáltalán nincs vége. Miklós mester nyolcvanéves, de ha találkozol vele, egy fizikailag és szellemileg tökéletes állapotban levő, agilis fiatalembert látsz. Miklós egészen elképesztő ember.

Én magam azért maradtam meg a sakkozásban, mert amikor először mentem le edzésre a Vasasba, akkor még az Eötvös utcai reprezentatív nagyterembe, akkor egy fiatalember fogadott nagyon kedves szavakkal, és ettől azonnal otthon éreztem magam. Miklós edzett, versenyekre kísért, biztatott, játszatott a csapatokban. Nevem több százszor szerepel a naplókban, amelyeket a mester évtizedek óta gondosan vezet feljegyezve az összes edzésre látogató tag nevét.

Jöttek nehezebb idők a Vasasra. Termei, lehetőségei egyre szűkültek, tehetséges fiataljait elvitték gazdagabb, szerencsésebb egyesületek, de Miklós kitartott, fenntartotta a szakosztályt, amely az utóbbi időben mintha újra felfelé menne. Megvolt és megvan a baráti, támogatói köre, Vasas-sportolók és sportvezetők (egyedülálló módon a Vasas Sportklub örökös tiszteletbeli elnöke címmel tisztelték meg!), szakosztályának versenyzői, de rengeteg vidéki sakktárs, szervezők, bírók, mesterek, talán ő játszott a legtöbb vegyes mesterversenyen, majd openen mindnyájunk közül. Káposztás Miklós neve az egész magyar sakkozásban fogalom.

Nem megsértődni, a csapatot érezni a legfontosabbnak, sohasem cserbenhagyni az ügyet és a játékosokat, egészségesen élni, minden iránt érdeklődni, egészséges humorral nézni a világot – ez Káposztás Miklós hitvallása.

Mennyi minden nem fér bele egy köszöntésbe! A mai fiatalok nem tudhatják, milyen félelmetes snellező volt a hatvanas-hetvenes években. És azt hányan tudják például, hogy Miklós százszámra tudja kívülről a verseket, a magyar költészet legjavát? Hogy hány művész, legkivált a huszadik századi magyar próza kiváló művelői érezték kitüntetésnek a barátságát?

Akik nem ismerik közelről, talán azt gondolják, hogy egy nagy múltú, visszavonult mestert köszöntünk. Szó sincs róla! Ma is minden vasárnap játszik a csapataiban, és az az évi hat-hét verseny továbbra is belefér! Reméljük, még sokáig!

Kívánom, hogy még nagyon sokszor kelljen kezemet ápolni az ő legendásan erős kézfogása után!”

Szabolcsi János